GIỚI THIỆU CÔNG TY
Được thành lập tháng 3 năm 1956, tiền thân là đội đại tu đường thuộc tổng cục đường sắt Việt nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty đã nối tiếp nhau viết lên những...
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần công trình 6 được gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2017.Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm