GIỚI THIỆU CÔNG TY
Được thành lập tháng 3 năm 1956, tiền thân là đội đại tu đường thuộc tổng cục đường sắt Việt nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ công nhân viên công ty đã nối tiếp nhau viết lên những...
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2016.Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm